Locatie: Watersportweg 7 3138 HD Vlaardingen Telefoon 010 - 4753203 (op speeldagen)
Beste JBC leden, Ongetwijfeld heeft uit de media vernomen dat op 25 mei 2018 de z.g. AVG in werking is getreden, betrekking hebben op privacywetgeving. Ook onze vereniging wordt hiermee geconfronteerd en is genoodzaakt diverse maatregelen te treffen om uw privacy te waarborgen. Eén van deze maatregelen behelst het vaststellen van een privacyverklaring, waarin op transparante wijze wordt uiteengezet op welke wijze uw vereniging dit denkt te doen. Om u zo volledig mogelijk op de hoogte te stellen is een kopie van deze privacyverklaring bijgesloten. Het kan zijn dat deze verklaring de nodige vragen opwerpt. Aarzel dan niet om één van de bestuursleden hierover te benaderen. Deze verklaring zal ook onderdeel gaan vormen van het huishoudelijk reglement. Dit zal zodanig aangepast gaan worden date bij het aangaan van het lidmaatschap van JBC expliciet toestemming gegeven wordt tot het verwerken van persoonsgegevens. In de praktijk zal er voor uw weinig of niets veranderen. Uw persoonlijke gegevens werden en worden uitsluitend gebruikt voor het bijhouden van een goede ledenadministratie en het informeren van u over zaken die ook u aangaan. Moet u hierop reageren? Nee, dat is niet noodzakelijk. Mochten er echter van uw kant bezwaren bestaan tegen de gang van zaken, zoals die in de privacyverklaring vermeld staat, dan verzoeken wij u dit schriftelijk kenbaar te maken. Bij niet-reageren gaan wij er van uit dat u toestemming verleent. Deze toestemming geldt dan tevens voor het publiceren van foto’s die tijdens wedstrijden en/of toernooien gemaakt zijn en die gepubliceerd worden in het clubblad Boularia, op de website of in plaatselijke nieuwsorganen. Wij hopen u met deze informatie van dienst geweest te zijn. Met vriendelijke groet, Namens het Bestuur Bas de Koningh, secretaris